تصویر برداری و مستند سازی 360 و ساده بصورت تایم لپس از جمله فعالیت های اصلی شرکت در زمینه ی تولید محتوای مناسب واقعیت مجازی، سایت ها، فیلم ها و ... است. انگاره فیزیک با دسترسی به بهترین ستاپ های ذخیره تایم لپس و همچنین ساخت ستاپ های کاستوم بر اساس R&D های انجام شده ی پیشین خود، میتواند ضمانت کننده ی قیمت، کیفیت و بهترین خروجی ممکن برای طرح های مستند سازی شما باشد.

دانلود نرم افزار واقعیت مجازی ا نگاره برای نمایش تایم لپس و تصاویر 360 درجه

نمایش ویدیوی نمونه تایم لپس های تخت انجام شده