محصولات

ساعت آقتابی ها پیچیدگی ساخت و محاسباتی زیادی دارند. شرکت انگاره فیزیک توی نمونه های موفق اجرایی نظیر ساخت آفتابی دانشگاه فردوسی، مدارس امام رضا، مدارس مصلی نژاد و ... را در مدل های دیواری، زمینی، و آویز دارد. همچنین کاردستی های علمی مبتنی بر ساعت آفتابی نیز از جمله محصولات این شرکت است.

ساعت آفتابی اولین وسیله ای است که انسان توانست با ان زمان سنجی را انجام دهد و قدمت آن به 5000 سال پیش بازمی گردد. ساعت آفتابی این قابلیت را دارد که با توجه به حرکت ظاهری خورشید در آسمان، زمان را به شما نشان دهد. علاوه بر ساعت جیبی ارائه شده در محصولات آموزشی، ما قادر هستیم ساعت آفتابی های بزرگ محیطی را زینت دهنده فضاهای باز شما در مدارس، ادارات، باغ ها و ... طراحی و اجرا نماییم. المانی دارای مفاهیم معماری در کنار محتوای علمی، آموزشی و تاریخی.

 

قیمت: متغیر، وابسطه به طرح، نوع و اندازه مورد نظر