بارثاوا

معرفی پروژه

آسمان نمای دهکده شاندیز مشهد

آسمان نمای دهکده ی شاندیز در 5 کیلومتری مشهد، در مجتمع توریستی دهکده ی شاندیز ساخته شده است. در پاییز سال 1395 این آسمان نما حدود 2000 نفر بازدید دانش آموزی داشته است.

در حال حاضر متاسفانه این آسمان نما به دلیل نقل مکان دهکده ی توریستی ارائه خدمات نمی نماید.

نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟