دبیرستان مهشید مصلی نژاد

معرفی پروژه

ساعت آفتابی استوایی

استفاده از ابزار نجومی همواره برای دانش‌آموزان و دانشجویان جذاب است.

بنیاد مصلی نژاد با آگاهی از اهمیت این موضوع سعی در ایجاد محیطی علمی – عملی در دبیرستان های خود نموده که این امر با همکاری شرکت انگاره فیزیک توس محقق گردیده است.

برای محقق نمودن این امر، ساخت ساعت آفتابی استوایی مطرح شد که در آن محصول شرکت انگاره فیزیک توس مورد توجه قرار گرفت. در ادامه توضیح مختصری درباره این پروژه میخوانید:

در نخستین گام، مکان یابی سازه مورد توجه قرار گرفت که با در نظر گرفتن فضای دبیرستان، مقرر گردید که جلوی پرچم جایگذاری شود.

 در گام بعدی طراحی این ساعت در دستور کار  قرار گرفت که در این قسمت با طراحی مهندس هادی طباطبائی، بنای اولیه شکل گرفت.

در گام سوم ساخت آن مطرح شد. در این مرحله برای پایه از سنگ و برای بدنه آن از فلز آهن استفاده شد. همچنین به کاربردن فولاد برای میله شاخص بهترین گزینه به شمار میرفت.

 در مرحله بعد ساخت، این سازه در مکان مشخص شده نصب گردید.

به عنوان  گام آخر این سازه، تنظیمات مربوطه توسط متخصصان انجام و این المان در راستای شمال واقعی تنظیم شد.

همچنین لازم به ذکر است که تمامی محاسبات انجام شده بر عهده شرکت انگاره فیزیک توس بوده و در این امر از کارشناسان مربوطه استفاده شده است.

در ساخت این ساعت، امکان جالبی فراهم شده که میتواند در بازه یک ساعته ظهر  تقویم آفتابی را نشان دهد.

این پروژه در یک بازه 2ماهه انجام و در تابسان به پایان رسید.

شرکت دانش بنیان انگاره فیزیک توس با بهره‌گیری از کارشناسان و ابزار بومی، سعی در انجام پروژه های خود با نیروها و تجهیزات داخلی دارد. این سازه هم یکی از چند پروژه انجام شده توسط این شرکت است که تماما به دست نیروهای داخلی ساخته شده. امید است با اعتماد نمودن چنین شرکت‌هایی، زمینه های رشد وتعالی جامعه بوجود آمده و بهترین نتایج برای کشورمان ایران بدست آید.

نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟