ساعت آفتابی دانشگاه فردوسی مشهد

معرفی پروژه

ساعت آفتابی کلاسیک

ساعت آفتابی ترکیبی دانشگاه که دارای طراحی منحصر به فرد متناسب با کتابخانه مرکزی می باشد از ادغام دو نوع ساعت آفتابی استوایی و شاخص مثلثی ساخته شده است که می تواند زمان محلی و زمان استاندارد را هم زمان نمایش دهد همچنین در طراحی این ساعت دو تقویم آفتابی هم دیده شده است که به کمک آن می توان با دقت روز تاریخ را یافت.

نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟